Croatian Association of Community Nurses

O nama

Tko smo mi, zašto smo osnovani i koje su naše djelatnosti ?

Udruga je osnovana radi pomoći oko organiziranja  trajnog stručnog usavršavanja i izobrazbe patronažnih medicinskih sestara i medicinskih tehničara koji pružaju neposrednu zdravstvenu njegu i skrb u patronaži.

Djelatnosti Udruge su:

  • organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja medicinskih sestara u patronaži
  • pripremanje materijala radi prijavljivanja, dokumentiranja i bodovanja stručne osposobljenosti članova nadležnoj Komori,
  • predlaganje djelokruga rada u patronažnoj djelatnosti
  • poticanje izdavačke djelatnosti članova, tiskanje stručnih radova članova, izdavanje prigodnih publikacija sukladno zakonu
  • suradnja sa srodnim Udrugama medicinskih sestara i drugim zdravstvenim djelatnicima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
  • organiziranje i provođenje drugih aktivnosti potrebnih za postizanje ciljeva Udruge