Croatian Association of Community Nurses

Priručnik za majke

Djelokrug rada patronažne sestre u skrbi za majku i dijete počinje prije začeća, nastavlja se kroz trudnoću te nakon poroda i dolaska kući iz rodilišta. Obavlja se u obitelji na temelju prijave iz ginekološke ambulante ili poziva same trudnice, a patronažna će sestra realizirati posje
Read More